Blog

Pomocne artykuły na temat urządzeń ADG

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka w coraz więk­szym stop­niu sta­je się integralną…

Nowe etykiety energetyczne

Nowe etykiety energetyczne

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Przy zakupie nowych urządzeń do domu kieru­je­my się takimi…

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Lodówka to obec­nie niezwyk­le innowa­cyjne urządze­nie, które…

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród wielu ofert sprzętów AGD, śmi­ało moż­na stwierdz­ić, że…

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Nowoczesne pral­ki mają wymi­enne łożys­ka, co jest szczególnie…

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W obec­nych cza­sach żadne gospo­darst­wo domowe nie może się…

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas, prędzej czy później, stoi przed…

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Myślisz o remon­cie mieszka­nia i wymi­an­ie starych sprzętów…

Kody błędów pralki Whirlpool

Kody błędów pralki Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kody błędów pral­ki Whirlpool. Jak samodziel­nie naprawić…

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Urządzenia o kom­pak­towych rozmi­arach coraz odważniej…

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­wanie naczyń, to chy­ba jed­na z najbardziej…

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Współczes­na pral­ka Elec­trolux wyda­je się na pierwszy…

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Co pewien czas zderza­my się z prob­le­mem zakupu nowej pralki,…

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Niekiedy zdarza się tak, że nie jesteśmy zad­owoleni z…

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas zapewne zna sytu­acje, kiedy susze­nie ubrań było…

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL ‑Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woPral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie, które cieszy się coraz…

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD na przestrzeni ostat­nich kilku lat zanotował…

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trady­cyjne pły­ty gazowe powoli ustępu­ją miejs­ca bardziej…

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trud­no sobie wyobraz­ić dzisiejszą kuch­nię bez urządzeń…

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czyn­noś­ci należy wykon­ać pod­czas pier­wszego uru­chomienia pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak może­my poradz­ić sobie z pralką, która zacią­ga i dzi­u­rawi ubra­nia? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokład­nie usunąć alerge­ny i bak­terie pod­czas pra­nia?  — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Alergeny,…

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

 Jak pozbyć się kamienia z pral­ki?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pojaw­ie­nie się kamienia w pralce…

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przy­czyny nieod­wirowa­nia wody przez pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo. …

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezen­tu­je zep­su­ty pro­gram­a­tor w pralce? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. W…

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przy­czy­na brzy­d­kiego zapachu z pral­ki? Jak się go pozbyć? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

 Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo. …

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosz­tu­je naprawa pral­ki? Napraw­iać, czy kupić nową?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka stanowi jeden z…

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki?

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki?

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmy­war­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa AGD, Ser­wis AGD, Ser­wis Hot­Point Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Oso­by, które posiadają…

OSAD Z PROSZKU NA UBRANIACH

OSAD Z PROSZKU NA UBRANIACH

Osad z proszku do pra­nia na ubra­ni­ach — jak sobie z nim radz­ić?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Ubra­nia wycią­gane z pralki…

Popularne awarie piekarnika

Popularne awarie piekarnika

Pop­u­larne awarie piekarni­ka — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Pop­u­larne uster­ki piekarni­ka Nieste­ty, awaria piekarni­ka nie…

Naprawa płyt indukcyjnych – serwis agd spieszy z pomocą

Naprawa płyt indukcyjnych – serwis agd spieszy z pomocą

Naprawa płyt induk­cyjnych – ser­wis agd spieszy z pomocą — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pły­ty induk­cyjne są coraz…

DLACZEGO LODÓWKA SIĘ NIE DOMYKA?

DLACZEGO LODÓWKA SIĘ NIE DOMYKA?

Dlaczego lodówka się nie domy­ka? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   O lodówkę, jak i o każdy sprzęt AGD, należy…

Awaria grzałki – jak sobie z nią poradzić?

Awaria grzałki – jak sobie z nią poradzić?

Awaria grza­ł­ki – jak sobie z nią poradz­ić? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Grza­ł­ka to jeden z pod­sta­wowych elementów…

Najczęstsze błędy w pralkach Candy – jak naprawić awarie?

Najczęstsze błędy w pralkach Candy – jak naprawić awarie?

Najczęst­sze błędy w pralkach Can­dy – jak napraw­ić awarie? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Najbardziej pop­u­larne naszym…

Dlaczego drzwiczki pralki się nie zamykają ?

Dlaczego drzwiczki pralki się nie zamykają ?

Dlaczego drzwicz­ki pral­ki się nie zamyka­ją? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Obec­nie każdy przy­wiązu­je ogrom­ną uwagę do tego,…

Usterki sprzętu AGD

Usterki sprzętu AGD

Najpop­u­larniejsze awarie sprzę­tu AGD — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Trud­no jest dziś sobie wyobraz­ić funkcjonowanie…

Dlaczego pralka buczy?

Dlaczego pralka buczy?

Dlaczego pral­ka buczy? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Bucze­nie pral­ki nie jest dobrym znakiem. W więk­szoś­ci sytu­acji oznacza…

Jaką pralkę wybrać?

Jaką pralkę wybrać?

Jaką pralkę wybrać? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pode­j­mu­jąc decyzję o kup­nie pral­ki warto przeanal­i­zować kil­ka aspektów.…

PRALKA BRUDZI UBRANIA, JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

PRALKA BRUDZI UBRANIA, JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

Pral­ka brudzi ubra­nia — Jak sobie z tym poradz­ić? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Jakie są najbardziej pop­u­larne przyczyny…

DLACZEGO WYCIEKA WODA ZE ZMYWARKI?

DLACZEGO WYCIEKA WODA ZE ZMYWARKI?

Dlaczego zmy­war­ka cieknie? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Kil­ka awarii powodu­ją­cych ciekniecie zmy­war­ki: Awaria elektrozaworu…

KAMIEŃ W PRALCE – JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O SPRZĘT AGD?

KAMIEŃ W PRALCEJAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O SPRZĘT AGD?

Jak praw­idłowo dbać o sprzęt AGD? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Wszyscy dookoła mają piękne, śnieżno­bi­ałe ubra­nia a Two­je po…

CZY PRALKA W KUCHNI JEST LEGALNA?

CZY PRALKA W KUCHNI JEST LEGALNA?

Czy pral­ka w kuch­ni jest legal­na? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Choć brz­mi nieco niedorzecznie to jed­nak wiele osób…

LEPIEJ MYĆ RĘCZNIE CZY UŻYWAĆ ZMYWARKI?

LEPIEJ MYĆ RĘCZNIE CZY UŻYWAĆ ZMYWARKI?

Lep­iej myć ręcznie, czy uży­wać zmy­war­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Czy uży­wanie zmy­war­ki jest rzeczy­wiś­cie lep­sze od…

JAKIEJ FIRMY KUPIĆ PRALKĘ? RANKING NAJMNIEJ AWARYJNYCH MAREK AGD

JAKIEJ FIRMY KUPIĆ PRALKĘ? RANKING NAJMNIEJ AWARYJNYCH MAREK AGD

Jakiej firmy kupić pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka to sprzęt, który goś­ci w każdej pol­skiej rodzinie.…

JAK DBAĆ O LODÓWKĘ LATEM?

JAK DBAĆ O LODÓWKĘ LATEM?

Jak dbać o lodówkę latem? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Lodówka jest jed­nym z tych sprzętów, które zna­j­du­ją się praktycznie…

JAK PODŁĄCZYĆ PRALKĘ? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

JAK PODŁĄCZYĆ PRALKĘ? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jak podłączyć pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Nr 1 Po pier­wsze i najważniejsze, dobrze wybierz miejsce dla pral­ki. Jak…

JAK SKUTECZNIE PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRALKI?

JAK SKUTECZNIE PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRALKI?

Jak przedłużyć żywot­ność pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka to jedne z tych sprzętów, które doce­ni­amy kiedy…

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo