Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl

Blog

Pomocne artykuły na temat urządzeń ADG

PRALKA BRUDZI UBRANIA, JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

PRALKA BRUDZI UBRANIA, JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ?

Pral­ka brudzi ubra­nia — Jak sobie z tym poradz­ić? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Jakie są najbardziej pop­u­larne przyczyny…

DLACZEGO WYCIEKA WODA ZE ZMYWARKI?

DLACZEGO WYCIEKA WODA ZE ZMYWARKI?

Dlaczego zmy­war­ka cieknie? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Kil­ka awarii powodu­ją­cych ciekniecie zmy­war­ki: Awaria elektrozaworu…

KAMIEŃ W PRALCE – JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O SPRZĘT AGD?

KAMIEŃ W PRALCEJAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O SPRZĘT AGD?

Jak praw­idłowo dbać o sprzęt AGD? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Wszyscy dookoła mają piękne, śnieżno­bi­ałe ubra­nia a Two­je po…

CZY PRALKA W KUCHNI JEST LEGALNA?

CZY PRALKA W KUCHNI JEST LEGALNA?

Czy pral­ka w kuch­ni jest legal­na? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Choć brz­mi nieco niedorzecznie to jed­nak wiele osób…

LEPIEJ MYĆ RĘCZNIE CZY UŻYWAĆ ZMYWARKI?

LEPIEJ MYĆ RĘCZNIE CZY UŻYWAĆ ZMYWARKI?

Lep­iej myć ręcznie, czy uży­wać zmy­war­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Czy uży­wanie zmy­war­ki jest rzeczy­wiś­cie lep­sze od…

JAKIEJ FIRMY KUPIĆ PRALKĘ? RANKING NAJMNIEJ AWARYJNYCH MAREK AGD

JAKIEJ FIRMY KUPIĆ PRALKĘ? RANKING NAJMNIEJ AWARYJNYCH MAREK AGD

Jakiej firmy kupić pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka to sprzęt, który goś­ci w każdej pol­skiej rodzinie.…

JAK DBAĆ O LODÓWKĘ LATEM?

JAK DBAĆ O LODÓWKĘ LATEM?

Jak dbać o lodówkę latem? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Lodówka jest jed­nym z tych sprzętów, które zna­j­du­ją się praktycznie…

JAK PODŁĄCZYĆ PRALKĘ? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

JAK PODŁĄCZYĆ PRALKĘ? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jak podłączyć pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Nr 1 Po pier­wsze i najważniejsze, dobrze wybierz miejsce dla pral­ki. Jak…

JAK SKUTECZNIE PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRALKI?

JAK SKUTECZNIE PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRALKI?

Jak przedłużyć żywot­ność pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka to jedne z tych sprzętów, które doce­ni­amy kiedy…

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo