Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl

Blog

Pomocne artykuły na temat urządzeń ADG

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W nowoczes­nym mieszka­niu powin­no być sze­rok­ie spektrum…

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta induk­cyj­na to sty­lowe i wygodne rozwiązanie, na które…

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Najbardziej zaawan­sowane piekarni­ki mają aż sie­dem symboli…

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta grzew­cza to obec­nie jeden z najpopularniejszych…

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Remon­towe sza­leńst­wo! Wybier­amy agd! Pięk­na pogo­da być może…

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kupowanie sprzę­tu AGD to zwyk­le żmud­ny i dłu­gi pro­ces. Samo…

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to urządzenia powszech­nie wyko­rzysty­wane w każdym…

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród ele­men­tów niezbęd­nych przy tworze­niu przestrzeni…

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Od jakiegoś cza­su pro­du­cen­ci pralek pochy­la­ją się nad nową…

Okap — co należy wiedzieć?

Okap — co należy wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Obec­nie, okap stanowi pod­sta­wowe wyposaże­nie kuchenne.…

Popularne pralki do zabudowy

Popularne pralki do zabudowy

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to nieodłączny ele­ment każdego gospodarstwa…

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Czy masz w domu piekarnik, ale planu­jesz wymi­anę AGD?…

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ki to w dzisiejszych cza­sach coraz częst­szy widok w…

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wraz ze zmi­ana­mi kul­tur­owy­mi, coraz więcej osób decy­du­je się…

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Szukasz suszar­ki, która poz­woli Ci zaoszczędz­ić nieco czasu…

Najpłytsze lodówki na rynku

Najpłytsze lodówki na rynku

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Decy­du­jąc się na wyposaże­nie swo­jej kuch­ni w nowy sprzęt…

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zakup piekarni­ka to jed­na z najważniejszych inwest­y­cji w…

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzę­ty AGD zde­cy­dowanie ułatwia­ją codzi­enne czynności.…

Czy zmywarka może być smart?

Czy zmywarka może być smart?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które obec­nie zna­j­du­je się na…

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Przechadza­jąc się pomiędzy ale­jka­mi sklepu agd naszą…

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wybór odpowied­niej lodów­ki powin­niśmy uza­leżnić od kilku…

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka w coraz więk­szym stop­niu sta­je się integralną…

Nowe etykiety energetyczne

Nowe etykiety energetyczne

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Przy zakupie nowych urządzeń do domu kieru­je­my się takimi…

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Lodówka to obec­nie niezwyk­le innowa­cyjne urządze­nie, które…

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród wielu ofert sprzętów AGD, śmi­ało moż­na stwierdz­ić, że…

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Nowoczesne pral­ki mają wymi­enne łożys­ka, co jest szczególnie…

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W obec­nych cza­sach żadne gospo­darst­wo domowe nie może się…

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas, prędzej czy później, stoi przed…

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Myślisz o remon­cie mieszka­nia i wymi­an­ie starych sprzętów…

Kody błędów pralki Whirlpool

Kody błędów pralki Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kody błędów pral­ki Whirlpool. Jak samodziel­nie naprawić…

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Urządzenia o kom­pak­towych rozmi­arach coraz odważniej…

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­wanie naczyń, to chy­ba jed­na z najbardziej…

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Współczes­na pral­ka Elec­trolux wyda­je się na pierwszy…

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Co pewien czas zderza­my się z prob­le­mem zakupu nowej pralki,…

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Niekiedy zdarza się tak, że nie jesteśmy zad­owoleni z…

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas zapewne zna sytu­acje, kiedy susze­nie ubrań było…

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL ‑Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woPral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie, które cieszy się coraz…

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD na przestrzeni ostat­nich kilku lat zanotował…

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trady­cyjne pły­ty gazowe powoli ustępu­ją miejs­ca bardziej…

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trud­no sobie wyobraz­ić dzisiejszą kuch­nię bez urządzeń…

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czyn­noś­ci należy wykon­ać pod­czas pier­wszego uru­chomienia pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak może­my poradz­ić sobie z pralką, która zacią­ga i dzi­u­rawi ubra­nia? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokład­nie usunąć alerge­ny i bak­terie pod­czas pra­nia?  — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Alergeny,…

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

 Jak pozbyć się kamienia z pral­ki?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pojaw­ie­nie się kamienia w pralce…

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przy­czyny nieod­wirowa­nia wody przez pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo. …

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezen­tu­je zep­su­ty pro­gram­a­tor w pralce? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. W…

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przy­czy­na brzy­d­kiego zapachu z pral­ki? Jak się go pozbyć? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

 Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo. …

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosz­tu­je naprawa pral­ki? Napraw­iać, czy kupić nową?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pral­ka stanowi jeden z…

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo