Blog

Pomocne artykuły na temat urządzeń ADG

Jaką dużą lodówkę wybrać: Side-by-Side, Frenchdoor czy Multidoor?

Jaką dużą lodówkę wybrać: Side-by-Side, Frenchdoor czy Multidoor?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Lodówka jest nieod­zownym ele­mentem każdej kuch­ni. Nie tylko…

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Przy zakupie pral­ki ist­nieje wiele czyn­ników, na które warto…

Jak rozpoznać usterki pralki — poradnik dla początkujących

Jak rozpoznać usterki pralki — poradnik dla początkujących

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Diag­nos­ty­ka uster­ki to kluc­zowy krok w pro­ce­sie naprawy…

Co składa się na koszt naprawy sprzętu AGD?

Co składa się na koszt naprawy sprzętu AGD?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sklepy aż ugi­na­ją się od wszelkiego rodza­ju sprzę­tu AGD,…

Najmniej awaryjne marki pralek

Najmniej awaryjne marki pralek

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Jakiej mar­ki pralkę kupić? Jaka mar­ka pral­ki? Wybór…

Jak płacić mniej za prąd — kilka energooszczędnych propozycji

Jak płacić mniej za prąd — kilka energooszczędnych propozycji

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W przy­pad­ku wielu gospo­darstw domowych zuży­cie energii i…

Pralka nie pobiera płynu do płukania

Pralka nie pobiera płynu do płukania

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kiedy pral­ka zasyg­nal­i­zowała koniec pra­nia, zwyk­le wyjmujesz…

Podłączenie pralki

Podłączenie pralki

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Podłącze­nie pral­ki – o czym trze­ba pamię­tać Pral­ka to jedno…

Przed Tobą zakup pralki? — Na jaką się zdecydować? 

Przed Tobą zakup pralki? — Na jaką się zdecydować? 

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pral­ka to jed­no z kluc­zowych urządzeń w naszych domach i to…

W jakie urządzenia wyposażyć kuchnię? — Sprzęt AGD marki Whirlpool 

W jakie urządzenia wyposażyć kuchnię? — Sprzęt AGD marki Whirlpool 

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kuch­nia to miejsce, gdzie spędza­my bard­zo dużo czasu –…

Pralko-suszarka czy pralka i suszarka. W jaki produkt warto zainwestować.

Pralko-suszarka czy pralka i suszarka. W jaki produkt warto zainwestować.

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pralko-suszar­ka — zale­ty tego rozwiąza­nia Jed­ną z kluczowych…

Wyprane ubrania nie pachną? Dowiedz się dlaczego!

Wyprane ubrania nie pachną? Dowiedz się dlaczego!

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas oczeku­je, że ubra­nia, które wyj­mu­je­my z pralki,…

W jaki sposób przewozić sprzęt AGD — pralkę, lodówkę, zmywarkę?

W jaki sposób przewozić sprzęt AGD — pralkę, lodówkę, zmywarkę?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD cechu­ją dość duże gabary­ty — w związku z tym jest…

Oznaczenia na metkach — jak należy prać i suszyć odzież w pralce i suszarce

Oznaczenia na metkach — jak należy prać i suszyć odzież w pralce i suszarce

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każ­da część garder­o­by posi­a­da swo­ją specy­fikację dotycząca…

Jak dbać skutecznie o zmywarkę?

Jak dbać skutecznie o zmywarkę?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które zde­cy­dowanie ułatwia pracę…

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Skąd właś­ci­wie bierze się kamień w pralce i jak się go…

Co to jest czyszczenie katalityczne w piekarniku?

Co to jest czyszczenie katalityczne w piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Reg­u­larne czyszcze­nie piekarni­ka jest niezbędne, gdy zależy…

Jaką lodówkę wybrać — wolnostojącą, czy zabudowaną?

Jaką lodówkę wybrać — wolnostojącą, czy zabudowaną?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt agd w Twoim domu musi dzi­ałać nieza­wod­nie i doskonale…

Pralka przestała pobierać wodę — jakie mogą być przyczyny?

Pralka przestała pobierać wodę — jakie mogą być przyczyny?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Two­ja pral­ka nagle przes­tała pobier­ać wodę? Niewykluczone,…

Jak wyczyścić pralkę szybko i skutecznie?

Jak wyczyścić pralkę szybko i skutecznie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Reg­u­larne czyszcze­nie pral­ki przy­czy­nia się do jej…

Jak skutecznie czyścić kuchenkę gazową?

Jak skutecznie czyścić kuchenkę gazową?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Praw­idłowo użytkowana i reg­u­larnie czyszc­zona kuchenka…

Pierwsze uruchomienie zmywarki — o czym należy pamiętać?

Pierwsze uruchomienie zmywarki — o czym należy pamiętać?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka to urządze­nie domowe, bez którego nie możemy…

Jakie detergenty najlepiej sprawdzą się do zmywarki?

Jakie detergenty najlepiej sprawdzą się do zmywarki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka jest bard­zo przy­dat­nym urządze­niem, naczy­nia wyjęte…

Eco Bubble — czym jest i czy warto w niego zainwestować?

Eco Bubble — czym jest i czy warto w niego zainwestować?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Coraz więcej osób stara się oszczędzać energię poszukując…

Pralka w łazience — jak ją sprytnie ukryć?

Pralka w łazience — jak ją sprytnie ukryć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Łazien­ka to pomieszcze­nie, które chce nam się kojarzyć z…

Pralki ładowane od góry — wady i zalety

Pralki ładowane od góry — wady i zalety

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pral­ka stanowi nieodłączny ele­ment każdego mieszkania…

Zabudowana kuchnia: idealna do kawalerki i do domu

Zabudowana kuchnia: idealna do kawalerki i do domu

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W pełni zabu­dowana kuch­nia jest obec­nie sil­nym trendem…

Zalety i wady płyty gazowej, elektrycznej i indukcyjnej

Zalety i wady płyty gazowej, elektrycznej i indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kiedy urządza­my kuch­nie, chce­my, aby wszys­tko było dopięte…

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W nowoczes­nym mieszka­niu powin­no być sze­rok­ie spektrum…

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta induk­cyj­na to sty­lowe i wygodne rozwiązanie, na które…

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Najbardziej zaawan­sowane piekarni­ki mają aż sie­dem symboli…

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta grzew­cza to obec­nie jeden z najpopularniejszych…

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Remon­towe sza­leńst­wo! Wybier­amy agd! Pięk­na pogo­da być może…

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kupowanie sprzę­tu AGD to zwyk­le żmud­ny i dłu­gi pro­ces. Samo…

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to urządzenia powszech­nie wyko­rzysty­wane w każdym…

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród ele­men­tów niezbęd­nych przy tworze­niu przestrzeni…

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Od jakiegoś cza­su pro­du­cen­ci pralek pochy­la­ją się nad nową…

Okap — co należy wiedzieć?

Okap — co należy wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Obec­nie, okap stanowi pod­sta­wowe wyposaże­nie kuchenne.…

Popularne pralki do zabudowy

Popularne pralki do zabudowy

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to nieodłączny ele­ment każdego gospodarstwa…

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Czy masz w domu piekarnik, ale planu­jesz wymi­anę AGD?…

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ki to w dzisiejszych cza­sach coraz częst­szy widok w…

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wraz ze zmi­ana­mi kul­tur­owy­mi, coraz więcej osób decy­du­je się…

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Szukasz suszar­ki, która poz­woli Ci zaoszczędz­ić nieco czasu…

Najpłytsze lodówki na rynku

Najpłytsze lodówki na rynku

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Decy­du­jąc się na wyposaże­nie swo­jej kuch­ni w nowy sprzęt…

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zakup piekarni­ka to jed­na z najważniejszych inwest­y­cji w…

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzę­ty AGD zde­cy­dowanie ułatwia­ją codzi­enne czynności.…

Czy zmywarka może być smart?

Czy zmywarka może być smart?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które obec­nie zna­j­du­je się na…

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Przechadza­jąc się pomiędzy ale­jka­mi sklepu agd naszą…

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wybór odpowied­niej lodów­ki powin­niśmy uza­leżnić od kilku…

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo