+48 780 150 838 damiandykier@gmail.com
przy­datne wpisy

BLOG

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woPral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie, które cieszy się coraz…

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woSprzęt AGD na przestrzeni ostat­nich kilku lat zan­otował…

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woTrady­cyjne pły­ty gazowe powoli ustępu­ją miejs­ca bardziej…

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woTrud­no sobie wyobraz­ić dzisiejszą kuch­nię bez urządzeń…

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czyn­noś­ci należy wykon­ać pod­czas pier­wszego uru­chomienia pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.…

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak może­my poradz­ić sobie z pralką, która zacią­ga i dzi­u­rawi ubra­nia? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz,…

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokład­nie usunąć alerge­ny i bak­terie pod­czas pra­nia?  — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Alerge­ny,…

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

 Jak pozbyć się kamienia z pral­ki?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pojaw­ie­nie się kamienia w pralce…

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przy­czyny nieod­wirowa­nia wody przez pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.  …

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezen­tu­je zep­su­ty pro­gram­a­tor w pralce? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. W nowoczes­nych…

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przy­czy­na brzy­d­kiego zapachu z pral­ki? Jak się go pozbyć? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.Zdarza…

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

 Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Jaki…

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?

Ile kosz­tu­je naprawa pral­ki? Napraw­iać, czy kupić nową?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Pral­ka stanowi jeden z najważniejszych…

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki?

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki?

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmy­war­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa AGD, Ser­wis AGD, Ser­wis Hot­Point Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Oso­by, które posi­ada­ją zmy­warkę…

OSAD Z PROSZKU NA UBRANIACH

OSAD Z PROSZKU NA UBRANIACH

Osad z proszku do pra­nia na ubra­ni­ach — jak sobie z nim radz­ić?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, AGD, Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.Ubrania wycią­gane z pral­ki…

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dyki­er

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 780 150 838

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Textkomis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborni­ki.

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo