Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl

Blog

Pomocne artykuły na temat urządzeń ADG

Zabudowana kuchnia: idealna do kawalerki i do domu

Zabudowana kuchnia: idealna do kawalerki i do domu

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W pełni zabu­dowana kuch­nia jest obec­nie sil­nym trendem…

Zalety i wady płyty gazowej, elektrycznej i indukcyjnej

Zalety i wady płyty gazowej, elektrycznej i indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kiedy urządza­my kuch­nie, chce­my, aby wszys­tko było dopięte…

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W nowoczes­nym mieszka­niu powin­no być sze­rok­ie spektrum…

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta induk­cyj­na to sty­lowe i wygodne rozwiązanie, na które…

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Oznaczenia na piekarniku – jak czytać symbole na piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Najbardziej zaawan­sowane piekarni­ki mają aż sie­dem symboli…

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Pły­ta grzew­cza to obec­nie jeden z najpopularniejszych…

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Remon­towe sza­leńst­wo! Wybier­amy agd! Pięk­na pogo­da być może…

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

O co zapytać sprzedawcę podczas zakupu sprzętu AGD?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kupowanie sprzę­tu AGD to zwyk­le żmud­ny i dłu­gi pro­ces. Samo…

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek.

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to urządzenia powszech­nie wyko­rzysty­wane w każdym…

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Płyta kuchenna nad zmywarką czy to dobry pomysł?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród ele­men­tów niezbęd­nych przy tworze­niu przestrzeni…

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Od jakiegoś cza­su pro­du­cen­ci pralek pochy­la­ją się nad nową…

Okap — co należy wiedzieć?

Okap — co należy wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Obec­nie, okap stanowi pod­sta­wowe wyposaże­nie kuchenne.…

Popularne pralki do zabudowy

Popularne pralki do zabudowy

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD to nieodłączny ele­ment każdego gospodarstwa…

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Czy masz w domu piekarnik, ale planu­jesz wymi­anę AGD?…

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ki to w dzisiejszych cza­sach coraz częst­szy widok w…

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

PIECZENIE PAROWE W PIEKARNIKACH AMICA

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wraz ze zmi­ana­mi kul­tur­owy­mi, coraz więcej osób decy­du­je się…

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Szukasz suszar­ki, która poz­woli Ci zaoszczędz­ić nieco czasu…

Najpłytsze lodówki na rynku

Najpłytsze lodówki na rynku

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Decy­du­jąc się na wyposaże­nie swo­jej kuch­ni w nowy sprzęt…

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Piekarnik dla wymagających – na jaki model warto postawić?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zakup piekarni­ka to jed­na z najważniejszych inwest­y­cji w…

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Obalamy mity na temat suszarek do ubrań – co musisz wiedzieć?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzę­ty AGD zde­cy­dowanie ułatwia­ją codzi­enne czynności.…

Czy zmywarka może być smart?

Czy zmywarka może być smart?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które obec­nie zna­j­du­je się na…

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Przechadza­jąc się pomiędzy ale­jka­mi sklepu agd naszą…

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wybór odpowied­niej lodów­ki powin­niśmy uza­leżnić od kilku…

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Wybór zmywarki – czy zużycie wody i prądu ma znaczenie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­war­ka w coraz więk­szym stop­niu sta­je się integralną…

Nowe etykiety energetyczne

Nowe etykiety energetyczne

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Przy zakupie nowych urządzeń do domu kieru­je­my się takimi…

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Lodówka to obec­nie niezwyk­le innowa­cyjne urządze­nie, które…

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Zmywarki marki Bosch- większa moc i mniejsze zużycie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Wśród wielu ofert sprzętów AGD, śmi­ało moż­na stwierdz­ić, że…

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Pralki z wymiennym łożyskiem — które to?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Nowoczesne pral­ki mają wymi­enne łożys­ka, co jest szczególnie…

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo W obec­nych cza­sach żadne gospo­darst­wo domowe nie może się…

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Pralko-suszarka — idealna do małego mieszkania

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas, prędzej czy później, stoi przed…

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Remont mieszkania — ile zapłacimy za sprzęt do naszego M?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Myślisz o remon­cie mieszka­nia i wymi­an­ie starych sprzętów…

Kody błędów pralki Whirlpool

Kody błędów pralki Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Kody błędów pral­ki Whirlpool. Jak samodziel­nie naprawić…

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Urządzenia o kom­pak­towych rozmi­arach coraz odważniej…

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Zmywarka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką zmywarkę wybrać?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Zmy­wanie naczyń, to chy­ba jed­na z najbardziej…

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo   Współczes­na pral­ka Elec­trolux wyda­je się na pierwszy…

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Zakup pralki — wcale nie łatwe zadanie!

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Co pewien czas zderza­my się z prob­le­mem zakupu nowej pralki,…

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Niekiedy zdarza się tak, że nie jesteśmy zad­owoleni z…

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Pralko-suszarka czy suszarka i pralka osobno?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Każdy z nas zapewne zna sytu­acje, kiedy susze­nie ubrań było…

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Pralki ładowane od góry — zalety i wady

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL ‑Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­woPral­ki ład­owane od góry to rozwiązanie, które cieszy się coraz…

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Sprzęt AGD na przestrzeni ostat­nich kilku lat zanotował…

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Płyta ceramiczna, czy indukcyjna?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trady­cyjne pły­ty gazowe powoli ustępu­ją miejs­ca bardziej…

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalase­wo Trud­no sobie wyobraz­ić dzisiejszą kuch­nię bez urządzeń…

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czyn­noś­ci należy wykon­ać pod­czas pier­wszego uru­chomienia pral­ki? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak możemy poradzić sobie z pralką, która zaciąga i dziurawi ubrania?

Jak może­my poradz­ić sobie z pralką, która zacią­ga i dzi­u­rawi ubra­nia? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania?

Jak dokład­nie usunąć alerge­ny i bak­terie pod­czas pra­nia?  — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. Alergeny,…

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

 Jak pozbyć się kamienia z pral­ki?- Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo.   Pojaw­ie­nie się kamienia w pralce…

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przyczyny nieodwirowania wody przez pralkę?

Jakie są przy­czyny nieod­wirowa­nia wody przez pralkę? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo. …

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezen­tu­je zep­su­ty pro­gram­a­tor w pralce? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalase­wo. W…

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przyczyna brzydkiego zapachu z pralki? Jak się go pozbyć?

Jaka jest przy­czy­na brzy­d­kiego zapachu z pral­ki? Jak się go pozbyć? — Napraw­iamy Pral­ki — Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — Poz­nań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorni­ki, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zalasewo.…

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo