Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
NaprawiamyPralki.pl — Dami­an Dyki­er tel. +48 794 447 644

Mobilny serwis urządzeń AGD z siedzibą w Poznaniu. Naprawiamy: Pralki i pralko-suszarki|Zmywarki, Suszarki i Piekarniki|Płyty ceramiczne i indukcyjne

Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Spec­jal­izu­je­my się w napraw­ie urządzeń AGD: Whirlpool, Can­dy, Inde­sit, Hoover, Aris­ton, Bauknecht.

NaprawiamyPralki.pl — Dami­an Dyki­er tel. +48 794 447 644

Mobilny serwis urządzeń AGD z siedzibą w Poznaniu. Naprawiamy: Pralki i pralko-suszarki, Zmywarki, Suszarki, Piekarniki, Płyty ceramiczne i indukcyjne

Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się ser­wisem AGD, który zaj­mu­je się kom­plek­sową naprawą urządzeń takich jak: pral­ki, zmy­war­ki, suszar­ki, pralko-suszar­ki, piekarni­ki, pły­ty ceram­iczne oraz induk­cyjne. Spec­jal­izu­je­my się w napraw­ie urządzeń AGD: Whirlpool, Can­dy, Inde­sit, Hoover, Aris­ton, Bauknecht.

NOWOŚĆ!

Przed­staw­iamy nowe usłu­gi na rok 2020

WAŻNE!

Infor­ma­c­ja dla nowych i stałych klientów

Jeśli szukasz części do naprawy, to…

Prosimy o kon­takt z naszym ofic­jal­nym dostaw­cą części: 

Tel: +48 502 131 284

O NAS

Jesteśmy grupą fachow­ców pasjonatów, którzy zde­cy­dowali się połączyć siły i rozpocząć wspól­ną dzi­ałal­ność pod nazwą naprawiamypralki.pl.

Nasz doświad­c­zony zespół skła­da się z miłośników elek­tron­i­ki, elek­try­ki i pro­gramowa­nia. Uwiel­bi­amy poz­nawać nowe schematy budowy urządzeń, uczęszcza­my na szkole­nia branżowe i stale pod­nosimy nasze kwal­i­fikac­je, aby żad­na uster­ka nie stanow­iła problemu. 

Opinie o nas

OFERTA NAPRAW

W naszych usłu­gach napraw­czych zna­j­du­je się 6 rodza­jów urządzeń najróżniejszych producentów.

Jeśli Two­je urządze­nie uległo awarii, to kliknij w wybraną kat­e­gorię, aby poz­nać więcej szczegółów odnośnie naprawy.

Co zyskasz wybierając nasz serwis?

Korzys­tamy z nowoczes­nego sprzę­tu do diag­nos­ty­ki usterek, co wpły­wa na przyspiesze­nie napraw. Jesteśmy elasty­czni wzglę­dem klien­ta, ponieważ nie korzys­tamy z pośred­ników i pod­wykon­aw­ców, całość wykonu­je­my sami. Mamy spore ambic­je i zapał do pra­cy, ponieważ pracu­je­my tylko dla siebie i naszych klien­tów. Mamy już opra­cow­ane sposo­by dzi­ała­nia, więc do napraw uży­wamy tylko nowych podze­społów, kupi­onych tylko u sprawd­zonych i rzetel­nych sprzedawców

Wiedza

Umiejętności

Know-How

Wsparcie

Elastyczność

Entuzjazm

.

Wiedza

Know-How

Elastyczność

.

Umiejętności

Entuzjazm

Wsparcie

.

WYKONANE NAPRAWY

Pokazu­je­my jak radz­imy sobie z konkret­ny­mi typa­mi usterek naszych klientów.

Specjalizujemy się w naprawach następujących marek:

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co klienci o nas piszą?

Co liczby o nas mówią?

Szybka i fachowa pomoc!! Pralka działa bez zarzutu, POLECAM !

Asia Pijanows­ka

Polecam gorąco, jestem zadowolony z naprawy,szybko, fachowo i do rzeczy:)

Bartek Wierzbińs­ki

Pełen profesjonalizm, polecam

Daw­id Weiss

Polecam! Szybko i fachowo. W sumie o to chodzi!!!

Bolesław Raszyńs­ki

Szybka diagnoza i naprawa polecam.

Marcin Koszarek

Super, szybko i tanio wymiana grzałki w Bosch:)

Ewe Ewelin­ka

Lata<br /> w branży

napraw w miesiącu

Specjalizacji <br /> u producentów

Odbytych <br /> szkoleń

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo